Song : Shankar Ji Ka Vivha Album : Shankar Ji Ka Vivah Voice : Birha Samrat Ram Kailash Yadav Category : Bhojpuri Birha Producer : Amresh Bahadur, Ramit …

Song : Shankar Ji Ka Vivha
Album : Shankar Ji Ka Vivah
Voice : Birha Samrat Ram Kailash Yadav
Category : Bhojpuri Birha
Producer : Amresh Bahadur, Ramit Mathur
Lable : Yuki