Singer – Priyanka Madhuri, Santosh Kamal
Video Director – Vishal Nishad.
Produced By VM Entertainment
C & P VM Entertainment.