Album :- पहली बेर छठ कईली
Song :- पहली बेर छठ कईली
Singer :- Akshara Singh
Lyrics :- Vimal Babra
Music :- Avinash Jha Ghunghroo Ji
Task Manager :- Rahul Rajat
Digital Head :- Vicky Yadav
Label / Company :- Akshara Singh

Company Brand :- Akshara Singh